background

Превоз на химически продукти

Публикувано от: ДМТранс 12.12.2021

Превоз на химически продукти

Химически продукти

При логистиката на продукти от химическата промишленост нямаме право на грешки. Като логистичен играч, предлагащ високо качество на услугите, "Д и М Транс и Спед ЕООД отговаря на нуждите и на този сектор. Разполагаме с необходимите материални ресурси и редовно обучени експерти, които постоянно да прилагат стриктно необходимите стандарти за безопасност. В компанията имаме обучен отговорник по логистиката на опасни стоки.

Транспорт и логистика:

Осигуряваме транспорта на опасни материали от производствените обекти до лабораториите директно или чрез нашата платформа в София. Стоките се превозват с оборудвани автомобили и се обработват от нашите специално обучени за работа с опасни продукти специалисти. Обръщаме голямо внимание на преценката на нашите служители, които гарантират, че стандартите за безопасност се прилагат на всеки етап от транспорта. По някои групажни линии можем да превозваме опасни товари (с изключение на клас 1, клас 6.2 и клас 7), което позволява намаляване на транспортните разходи.

Решения:

Всяка една компания в областта на химическата промишленост има свои собствени очаквания по отношение на логистиката. Нашите експерти разбират добре от какво точно се нуждаете (бързина на доставката, специфични изисквания на стоките) и предлагат най-подходящото за вашата фирма решение.

Уменията ни и способността да ви изслушваме ни позволяват да гарантираме качество, цялост на стоките и сигурност по цялата транспортна верига.

Допълнителни услуги:
  • Митнически услуги
  • Правна рамка за превоз на химически продукти
  • Застраховка: върху стойността на стоката