background

Транспорт на индустриални материали

Публикувано от: ДМТранс 12.12.2021

Транспорт на индустриални материали

Още от създаването си Д§М Транс § Спед ЕООД се ангажира с транспорта на автомобилни части в България. Осъзнавайки предизвикателствата на логистиката в тази индустрия създадохме надеждни и икономични решения. Нашите експерти изучават вашите нужди и предлагат регулярност, спазване на поетите ангажименти, ценова стабилност и намаляване на сроковете за доставка. Компанията е тясно свързана с автомобилния сектор, който чрез своите изисквания ни позволи да създадем нови неща, да подобрим дейността си на всеки един етап и да започнем да прилагаме правилото „точно навреме“.

Транспорт и логистика:

Предлагаме пълно логистично обслужване.

Транспортираме вашите стоки от международните ви складове до заводите директно или чрез нашите три платформи в България. Разполагаме с оборудване и експерти, които могат да се справят с тежки или обемисти стоки. Знаем колко важно е за вас доставките да бъдат направени навреме и разполагаме с необходимите средствата за спазване на инструкциите ви.

На разположение имате опитен специалист, който проследява вашата стока от начало до край.

Проучване на вашите нужди:

Ние изучаваме вашите нужди и предлагаме различни решения.

Отдаваме важно значение на това да обмислим нещата преди да се ангажираме с даден транспорт. Всяка индустрия и всеки бизнес имат изисквания в зависимост от собствените стандарти и очаквания. Разглеждаме вашите нужди, предлагаме план за действие и финализираме отношенията си с договор.

Допълнителни услуги:
  • Застраховка: върху стойността на стоката
  • Експресен транспорт
  • Логистични услуги
  • Митнически услуги
  • Дистрибуция