background

Експресни пратки

Какво представляват експресните пратки?

Експресните доставки се използват за доставяне на стоки или други пратки, които трябва да стигнат до получателите по-бързо, отколкото с обикновени доставки. За такъв вид доставки се използва съкращението КЕП – куриерски, експресни и пакетни услуги.

Често се налага експресно транспортиране и на други видове товари. С Д и М Транс и Спед ЕООД можете да разчитате на експресни доставки, както на малки, така и на големи пратки.

Защо да изберете Д и М Транс и Спед ЕООД за транспорт на експресните доставки?

 

Можете да очаквате от нас следните предимства:

 • Атрактивни цени;
 • Бързо обслужване;
 • Подходящи решения за всяка експресна пратка за индивидуални и бизнес клиенти, нуждаещи се от експресни доставки;
 • Повишаване на ефективността от групажния транспорт с експресно доставяне на групажни пратки;
 • Рационален подход за решаване на евентуални проблеми при транспортирането;
 • Извършване на доставките от врата до врата;
 • Доставяне на експресните пратки в посочено от Вас време;
 • Възможност за проследяване на експресните пратки по време на транспортирането.

Видове товари, които Д и М Транс и Спед ЕООД транспортира с експресни доставки

 

Основните видове товари са следните:

 • Малки пратки;
 • Комплектни товари;
 • Групажни пратки;
 • Авточасти;
 • Дрехи на закачалки;
 • Текстил;
 • Извънгабаритни товари;
 • Комплектни високообемни товари;
 • АДР товари;
 • Товари в контейнери;
 • Лични вещи и други.

Транспортни средства за извършване на експресни доставки

Д и М Транс и Спед ЕООД използват следните транспортни средства:

 • Стандартни бордови полуремаркета;
 • Микробуси;
 • Специализирани транспортни средства за превози на дрехи на закачалки и други, според големината и обема на експресните пратки.

Освен това използваме мрежата си от дългогодишни партньори, наши подизпълнители, за да превозваме експресни пратки с техните транспортни средства, когато не разполагаме със собствен автомобил за дадения маршрут.

Транспортиране на малки експресни пратки с микробуси

Извършваме транспортирането на малки пратки, които трябва да се доставят експресно с микробуси. 

Това предлага редица предимства:

 • Възможност за редовно изпълняване на експресни доставки;
 • Липса на ограничение за времето за шофиране, за разлика от ограниченията за шофьори на товарни автомобили, съгласно Регламент 561/2006;
 • Възможност за доставяне на експресните пратки от врата до врата в страната и чужбина.

Транспортиране на експресни пратки със стоки, нуждаещи се от специален температурен режим

Експресните превози на Д и М Транс и Спед ЕООД са подходящи за доставки на стоки, които се развалят бързо и затова е необходимо спазването на специален режим при транспортирането, както и при товаренето и разтоварването им.

Когато е необходимо експресно да изпратите хранителни продукти от растителен или животински произход, експресните доставки на Д и М Транс и Спед ЕООД са подходящото решение. При транспортирането им ще използваме подходящи транспортни средства, за да осигурим непрекъснат температурен режим, който ще се контролира през цялата експресна доставка.

Застраховки на транспортните средства за извършване на експресни превози

Както нашите транспортни средства, така и транспортните средства на нашите партньори имат ЧМР застраховки.

Дестинации, до които извършваме експресни доставки

Дестинации в редица европейски страни и извън Европа: Италия, Испания, Великобритания, Германия, Нидерландия, Белгия, Франция, Австрия.