background

Транспорт на АДР товари

Транспорт на ADR товари

АДР или ADR представлява абревиатура за опасни товари, които могат да бъдат предмети или материали с опасни свойства. Тези опасни товари трябва да бъдат контролирани по време на транспорт, за да не се превърнат в опасност за хората в близост, природата, инфраструктурата, участниците в движението и транспортните средства. Много често АДР са материали или предмети, които имат свойството да се взривяват, което може да доведе до тежки последици. 

Контрол на ADR товари

Транспортът на опасни товари се контролира и управлява от различни регулаторни режими, действащи както на национално, така и на международно равнище. Известни регулаторни рамки за превоз на опасни товари включват препоръките на Организацията на обединените нации за превоз на опасни товари, техническите инструкции на ICAO, регламентите на IATA за опасните товари и Международния морски кодекс за опасни товари. Съвместно тези регулаторни режими налагат средствата, чрез които опасните стоки трябва да се обработват, опаковат, етикетират и транспортират.

Транспорт на опасни товари от Д и М Транс и Спед ЕООД

Д и М Транс и Спед ЕООД спазва всички изисквания за транспорт на опасни товари. Това може да Ви гарантира сигурност от гледна точка на опаковане и транспортиране. Задължително върху пакета се поставя етикет, който обозначава опасен товар. Самият камион също е обозначен със специален знак, който да предупреждава другите шофьори, че в камиона се превозват опасни товари.

Видове опасни товари (ADR)

Регулаторните рамки включват комплексни системи за класификация на опасностите, за да се осигури таксономия на опасните стоки. 

 

Класификацията на опасните товари е разделена на девет класа според вида на опасните материали или наличните артикули:

 • Клас 1 – Експлозиви – За експлозивни вещества се считат тези, които съдържат експлозивни смеси, както и фойерверките;
 • Клас 2 – Газове – Те могат да бъдат лесно запалими;
 • Клас 3 – Течни запалими вещества – Бензин, Дизел, Керосин, Парфюмерийни продукти и други;
 • Клас 4 – Твърди запалими вещества – Натриеви батерии, запалки, кибрит и други;
 • Клас 5 – Окисляващи се вещества – Нитрати, Перманганат и други;
 • Клас 6 – Токсични вещества – Медицински отпадъци, биологични продукти;
 • Клас 7 – Радиоактивни материали – Радий, Радон, Астат и други;
 • Клас 8 – Корозионно активни вещества и Киселини
 • Клас 9 – Разни, които включват: сух лед, литиево-йонни батерии, намагнетизирани материали, екипировка за бърза помощ, животоспасяващи апарати и др.

Освен клас, всяка опасна стока се класифицира и с UN номер. 

Защо да изберете Д и М Транс и Спед ЕООД за превоз на опасни товари (ADR)?

Д и М Транс и Спед ЕООД разполага с обучени шофьори, професионални превозни средства и персонал за превоз на някои опасни товари до Европа. За успешното транспортиране на всяка пратка ADR, тя трябва да бъде съпътствана от следните документи:

 • ADR декларации
 • MSDS декларация – технически документ, предоставящ информация за стоката, начините на съхранение и употреба, мерки за безопасност
 • IMO декларация, ако по пътя на пратката се минава през вода /например пратка за Англия/.

Пратките трябва да бъдат етикирани според изискванията в MSDS.

Ако търсите качествена транспортна услуга, свържете се с нас и ние ще организираме бързо и експедитивно превоза на Вашия опасен товар.